☰ Меню
Людмила Живкова
Людмила Живкова

Людмила Живкова – Председател на Комитета за култура с деца участници от международната детска асамблея „Знаме на мира” 1979г.

 Монумент "Камбаните"
Монумент "Камбаните"

Деца участници в Детска Асамблея 1999 г., Монумент „Камбаните”.

Детска асамблея „Знаме на мира” 2003
Детска асамблея „Знаме на мира” 2003

Детска Асамблея „Знаме на мира” под патронажа на Президента на Р. България – Г-н  Георги Първанов, 2003 г., Монумент „Камбаните” София

"Знаме на мира" днес

Монумент „Камбаните” се намира на 14 км. В източна посока от центъра на София, в подножието на Витоша.

Децата от цялата планета вградиха в този уникален паметник своята вяра в доброто и светлия утрешен ден, без войни и насилие.

Основният архитектурен акцент на монумента са четири вертикални пилони, високи по 37 м., ориентирани към четирите посоки на света и спираловидна композиция от два полуринга на различни нива с камбаните. В горния край на четирите пилона е оформена пространствена сфера, символизираща света.

още за "Знаме на мира" днес

"Знаме на мира" днес
За фондацията

Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Създадена е през 1999 г., във връзка с 20-годишнината от създаването на Международното движение „Знаме на мира”.

Фондацията е правоприемник на идеите на Людмила Живкова за „Единство, Творчество, Красота”.  Основните цели на фондацията са: Грижа за детското развитие, възпитание и разкриване творческите им способности.

Основни документи, в които се съдържат базисните принципи на Фондацията са: Конвенцията за правата на детето, документите на ООН, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и ИНСЕА.

Фондацията е продължител на Международното движение „Знаме на мира” и е негов координационен център със седалище: гр. София, Република България.

Фондацията е за широко международно сътрудничество и за приемственост на световната култура и цивилизация, но си поставя за цел и да съдейства за запазване на националните духовни ценности и българските традиции.

Фондацията е за интернационално обединение в името на децата на България и за осигуряване на мирно бъдеще в обединена Европа и света.

още За фондацията

За фондацията