☰ Меню

Изказвания на Людмила Живкова

Слово на Людмила Живкова при откриването на монумента „Знаме на мира” 25.08.1979 г.

 

Цитат на Людмила Живкова


ПОД ЗНАМЕТО НА МИРА – КЪМ ПРЕКРАСНИЯ СВЯТ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО

Статия в информационния бюлетин „Знаме на мира” – 1979 година

„ИНИЦИАТИВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА НОСИ ИМЕТО „ЗНАМЕ НА МИРА”, ЗАЩОТО ДНЕС НАЙ-АКТУАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ И ТЕМА, КОЯТО ВЪЛНУВА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Е ВЪПРОСЪТ ЗА МИРА. БЕЗ РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА НАШАТА ПЛАНЕТА. СЪЗДАВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ ЗА МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНО-ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ, СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНИ, НАРОДИ И КУЛТУРИ Е НЕОБХОДИМОСТ, ПРОДИКТУВАНА ОТ САМИЯ РЕВОЛЮЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ХОРАТА ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА ПЛАНЕТАТА ДНЕС СА ПРИЗВАНИ ДА ЗАЩИТЯТ ОБЩОЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, СЪЗДАВАНА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЯ. ТАЗИ АКТУАЛНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ ЕСТЕСТВЕНО ПОРОДИ НАЗВАНИЕТО НА АСАМБЛЕЯТА „ЗНАМЕ НА МИРА”.

ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА


Обръщение на Людмила Живкова