☰ Меню

Същност

Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Създадена е през 1999 г., във връзка с 20-годишнината от създаването на Международното движение „Знаме на мира”.

Фондацията е правоприемник на идеите на Людмила Живкова за „Единство, Творчество, Красота”. Основните цели на фондацията са: Грижа за детското развитие, възпитание и разкриване творческите им способности.

Основни документи, в които се съдържат базисните принципи на Фондацията са: Конвенцията за правата на детето, документите на ООН, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и ИНСЕА.

Фондацията е продължител на Международното движение „Знаме на мира” и е негов координационен център със седалище: гр. София, Република България.

Фондацията е за широко международно сътрудничество и за приемственост на световната култура и цивилизация, но си поставя за цел и да съдейства за запазване на националните духовни ценности и българските традиции.

Фондацията е за интернационално обединение в името на децата на България и за осигуряване на мирно бъдеще в обединена Европа и света.