☰ Меню

Същност

Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира” е неправителствена организация регистрирана в обществена полза. Създадена е през 1999 г. във връзка с 20-годишнината от създаването на Международното движение „Знаме на мира”.

Фондацията е първоприемник на идеите на Людмила Живкова за „Единство, Творчество и Красота”, девиз съдържащ висока хуманна същност: грижи за детското развитие и възпитание, разкриване на детските способности и поощряване на творческото израстване на децата.

Основни документи, в които се съдържат базисните принципи на Фондацията и насоките на работите й са: Конвенцията за правата на детето, документите на ООН, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и ИНСЕА, с които се разкрива същността и се определят насоките на „Знаме на мира” в международното сътрудничество.

Фондацията е продължител на Международното движение „Знаме на мира” и е негов координационен център със седалище гр. София – България.

Фондацията е за широко международно сътрудничество и за приемственост на световната култура и цивилизация, но си поставя за цел и да съдейства за запазване на националните духовни ценности и българските традиции.

Фондацията е за интернационално обединение в името на децата на България и за осигуряване на мирно бъдеще в обединена Европа и света.